Legge til delt postboks i Outlook for Mac

PS: Gjelder for Nye Outlook for Mac

Åpne en delt eller delegert postboks

Bruk denne metoden hvis du er representant for en annen brukers postboks eller når du har tillatelse til flere mapper i en delt postboks. Du kan også bruke denne metoden når du har full tilgangstillatelse til en postboks.

Slik åpner du den delte postboksen:

 1. Velg Kontoer på Verktøy-menyen, og velg kontoen som har tilgang til postboksen.
 2. Velg Delegering og deling

 3. Velg Delt med meg-fanen

 4. Velg + for å legge til en delt eller delegert postboks

  Obs!:  Hvis du har tillatelse til egendefinerte mapper i postboksen, men ikke til postboksmappen på øverste nivå, vises ikke de egendefinerte mappene i mappelisten. Bare standardmapper som du har tillatelse til, for eksempel Innboks, Sendte elementer, Slettede elementer og Kalender, vises i mappelisten uten postboksmappetillatelser på øverste nivå.

 5. Du kan også gå til Fil-> Åpne> delt postboks for å åpne en delt eller delegert postboks.

Åpne en delt kalender

 1. Pek på Åpne på Fil-menyen,og velg Annen brukers mappe

 2. Velg Innboks, Kalender eller Adressebok i Mappetype-listen.

  Obs!: I nye Outlook for Mac kan du bare velge kalender.

 3. Skriv inn navnet på personen som ga deg tilgang, i Søk-boksen, velg personens navn i søkeresultatene, og velg Åpne.

  Den delte E-post-mappen vises under mapper.
  Den delte kalenderen vises i Mappe-ruten under overskriften Delte kalendere.
  Den delte adresseboken vises i mapperuten under overskriften Delte kontakter.

Obs!: 

 • Hvis du får meldingen «Outlook ble omdirigert til serveren autodiscover-s.outlook.com for å få nye innstillinger for kontoen din». Velg Bruk alltid svaret mitt for denne serveren, og velg Tillat.

 • Hvis du har valgt en delt mappe i mapperuten, blir nye elementer som du oppretter, lagret i den delte mappen.

 • Hvis du vil fjerne en annen brukers delte mappe fra mapperuten, holder du nede Ctrl, velger mappen og velger deretter Fjern delt konto.

nb_NONorsk bokmål