Intelligent beskyttelse mot økende trusler

Cyberkriminelle vet at små bedrifter med stor sannsynlighet har et lavere forvar i sin IT infrastruktur som gjør dem til et mål for ransomware, virus og generell hacking. 43% av cyberangrep gjøres mot bedrifter med mindre enn 100 brukere.

Kun en liten andel av små bedrifter (14%) sier de er i stand til å håndtere cyber angrep på en god måte.


Vær forberedt med riktig beskyttelse

Våre løsninger gir deg

Avansert maskin 
læring

Tidligdeteksjon av nye trusler i utviklingsfasen.

Overvåker væremåte

Overvåker og blokkerer filer som oppfører seg mistenkelig.

Begrenser skader ved sikkerhetshull

Blokkerer effekter av ukjente sikkerhetshull i populære programvarer.

Begrenser skader ved sikkerhetshull

Virtuell maskin oppdager skjulte trusler ved å bruke tilpassede pakker.

Brannmur og inntrengings beskyttelse

Blokkerer skadelig program før det sprer seg til din maskin og kontrollerer trafikk.

Brannmur og inntrengings beskyttelse

Vurderer sikkerheten til filer og nettsider basert på allmenhetens erfaringer.

Antivirus

Skanner og utrydder skadelig programvare som mottas av maskinen.

Antivirus

Blokkerer infeksjoner fra USB lagringsenheter og hjelper mot tyveri av data.